Køb billet online & spar
Kattegatcentret forsker i alger (tang) som fremtidens nye naturressource.
AlgeCenter Danmark

Der er potentiale i alger

Kattegatcentret startede sammen med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut AlgeCenter Danmark i 2010. AlgeCenter Danmark er et forsknings-, innovations- og formidlingssamarbejde.

AlgeCenter Danmarks fysiske faciliteter omfatter et særligt anlæg ved siden af Kattegatcentret på Grenaa havn, hvor der kan laves forsøg med forskellige arter af makroalger - i daglig tale også kaldet tang. Anlægget består af tolv 2 m3 meter store tanke, som er sat op i to strenge, hvor vandet kan recirkuleres. Anlægget er det første af sin slags i Danmark og det er udgangspunkt for forskellige forsknings-, formidlings- og udviklingsprojekter.


AlgeCenter Danmark har også et offshore forsøgsområde til dyrkning af tang. Området er 20 hektar stort og det ligger cirka 2 kilometer fra kysten ud for spidsen af Djursland. I dette område laves forsøg med forskellige dyrkningssystemer og forskellige tangarter, som er kommercielt interessante. Samtidig undersøges det, hvordan tangdyrkning til havs påvirker havmiljøet under og omkring dyrkningsanlægget.

Læs mere om alger

Sådan plukker du din egen tang i Danmark

Alger - fremtidens naturressouce

Projekterne i AlgeCenter Danmark har fokus på at udvikle og forske i metoder til at anvende tang til fx sundt og nærende dyrefoder, bæredygtig energi, ingredienser i hudplejeprodukter, en ny gourmetgrøntsag eller som gødning i økologisk landbrug. Alt sammen på grundlag af tang dyrket i danske farvande.

Der forskes også i at anvende dyrkning af tang som et middel til at genindvinde næringsstoffer fra havmiljøet. Dermed får vi et renere havmiljø og samtidig en biomasseressource, som kan bruges til mange forskellige formål.

Du kan læse mere om nogle af de projekter, partnerne i AlgeCenter Danmark er med i her (Tang.nu) og her (MAB4).


Tangprojekterne Tang.nu og MAB4

I projektet Tang.nu undersøges perspektiverne i at bruge høst og indsamling af tang som et såkaldt marint virkemiddel til at skabe et renere havmiljø, og efterfølgende bruge tang-biomassen til fødevarer og foder. I projektet arbejder forskere, virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer sammen. Projektet er støttet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med 10 millioner kroner.

Projektet MAB4 - MakroAlge Biorraffinering til Højværdiprodukter - sætter dyrkning og anvendelse af tang på dagsordenen i et stort innovationsprojekt, hvor danske og udenlandske virksomheder og videninstitutioner arbejder sammen om at udvikle metoder til at dyrke tang i stor skala. Tangen bruges til fødevarer og ingredienser til blandt andet dyrefoder og hudpleje. Projektet er støttet af Innovationsfonden med 11,8 millioner kroner.

International konference om alger

Sammen med partnerne i AlgeCenter Danmark afholder Kattegatcentret en årlig international konference for virksomheder, forskere og myndigheder med interesse i tang. Konferencen hedder Nordic Seaweed Conference, og den tiltrækker årligt 75-100 deltagere fra Danmark og udlandet. Læs mere om konferencen på AlgeCenter Danmarks hjemmeside.

Kontakt leder for forskning, Lone Thybo Mouritsen, hvis du vil vide mere om AlgeCenter Danmark.

Læs mere om Nordic Seaweed Conference

Hent vores informationsmateriale om alger og AlgeCenter Danmark

Hæfte om tang - lær at artsbestemme tang

Plakat inkl. lækre opskrifter med tang

Hent folder (engelsk)

Følg AlgeCenter Danmark på Twitter

Besøg AlgeCenter Danmarks hjemmeside

Til toppen
Copyright Kattegatcentret 2023
Hovedsponsorer:
Når du besøger www.kattegatcentret.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.kattegatcentret.dk her