Køb billet online & spar
08.03.2021

DER ER GODT NYT FOR HAVMILJØET I KATTEGAT

Den danske regering arbejder på at få beskyttet seks havområder i Kattegat svarende til arealstørrelsen af Bornholm. I de områder skal det fremover være forbudt at fiske
med bundslæbende redskaber. Kattegatcentrets direktør Helle Hegelund er begejstret,
da hun ser mange fordele ved denne form for beskyttelse.I et nyt forslag fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bliver seks havområder i Kattegat, i alt 590 km2, beskyttet ved at forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber. Det er et område, som består af blød havbund, hvor netop brugen af bundslæbende redskaber udfordre det marine dyreliv.


”Vi ved at trawling med bundtrawl er en fiskerimetode der reducerer artsdiversiteten i og på havbunden. Der har igennem en længere årrække været foretaget undersøgelser af effekten af bundtrawl på blød bund i Kattegat, som har underbygget denne viden. Den fysiske forstyrrelse af havbunden med bundtrawl har en stor og negativ konsekvens på de sårbare arter der lever der” fortæller direktør Helle Hegelund, og fortsætter:


”Ved at forbyde bundslæbende redskaber kan vi altså få skabt markant bedre levevilkår for sårbare arter og en højere artsdiversitet tilknyttet den bløde havbund i Kattegat”.


HVAD FÅR DET AF BETYDNING FOR FISKERIERHVERVET?


Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri vurderer, at forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i de seks havområder har begrænsede konsekvenser for fiskerierhvervet.


Minister Rasmus Prehn citeres således på ministeriets website: ”Det glæder mig, at vi får skabt flere levesteder for de sårbare arter, som lever i Kattegat. Samtidig gør vi det på en måde, hvor vi tager hensyn til fiskerierhvervet, da de områder, vi beskytter, ikke er blandt fiskernes foretrukne. Fiskernes kvoter gælder for hele Kattegat. Derfor vil det i et vist omfang være muligt at flytte fiskeriet til steder, som er mindre sårbare”.


FRA FORSLAG TIL BEDRE HAVMILJØ


Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er beskyttelsen allerede drøftet med Sverige og Tyskland, der også har fiskeriinteresser i Kattegat. Sverige har netop meldt sig på banen og ønsker at beskytte fire områder i den svenske del af Kattegat. Næste skridt er, at der bliver sendt et forslag til Europa-Kommissionen til godkendelse.


Helle Hegelund forventer at forslaget bliver en realitet: ”Hvis bundtrawl i områder med blød havbund bliver forbudt vil man give mulighed for, at de sårbare arter og havbunden vil kunne reetablere sig naturligt. Dette vil sammen med Sveriges initiativ samlet set være meget gunstigt for en større biodiversitet i Kattegat.”


Fakta  • Forslaget til fiskeriforanstaltninger har primært til formål at beskytte den dybe bløde havbund i en række havstrategiområder i Kattegat. Den dybe bløde havbund, dækker cirka en fjerdedel af den danske del af Kattegat (Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
  • Områder med forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat udgør i alt et areal på 590 km2 (Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
  • Områderne dækker 311 km2 dyb blød havbund. Dermed beskyttes cirka 7 procent af den bløde havbund i Kattegat (Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
  • Læs mere om forslaget på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside: https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/danmark-vil-beskytte-store-havomraader-i-kattegat/
  • Læs mere om Kattegatcentrets arbejde for støre biodiversitet i Kattegat


Til toppen
Copyright Kattegatcentret 2024
Top Attraktioner Logo
Hovedsponsorer:
Djurslands Bank Grenå Havn
Når du besøger www.kattegatcentret.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.kattegatcentret.dk her