Køb billet online & spar
Planer om tangdyrkning ved Djursland
10.01.2015

Planer om tangdyrkning ved Djursland

AlgeCenter Danmark, som Kattegatcentret/Havets Hus er partner i sammen med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, har søgt Kystdirektoratet om tilladelse til at etablere et 20 hektar stort forsøgsområde til tangdyrkning i farvandet ud for Karlby Klint.


Læs mere om AlgeCenter Danmark her


I forbindelse med tangdyrkningsanlægget skal AlgeCenter Danmark blandt andet undersøge, om tangdyrkning påvirker dyre- og planteliv positivt eller negativt, om der kommer flere fisk og om tangdyrkning betyder, at havvandet bliver renere.


Tangdyrkning kan gavne havmiljøet

”Når man dyrker og høster tang i et havområde, fjerner man samtidig næringsstoffer, og på den måde kan tangdyrkning gavne havmiljøet. Vi har også en forventning om, at tangdyrknings-anlægget kan betyde, at der kommer flere fisk, fordi tanganlægget virker som en ”hængende regnskov”, hvor fiskeyngel kan søge ly og føde. Vi har observeret en del fiskeyngel i vores tangdyrkningsanlæg i Limfjorden,” fortæller forsker Annette Bruhn fra AlgeCenter Danmark og Aarhus Universitet.


Tangdyrkning kan give nye arbejdspladser

Tangdyrkning er endnu i sin vorden i Danmark og anlægget skal også bruges til at udvikle de metoder, man bruger, når man dyrker tang til havs. Tang, og stoffer udvundet af tang, bruges allerede til mange forskellige produkter som fx fødevarer, dyrefoder, helseprodukter og kosmetik,og efterspørgslen på tang som råvare forventes at stige i de kommende år.


AlgeCenter Danmark håber, at både eksisterende og nye virksomheder kan se potentialerne i at dyrke og udnytte tang til mange forskellige formål.


”Vi vurderer, at der er gode muligheder for at tjene penge på at dyrke i danske farvande. Både i de processer, der er direkte knyttet til produktion og høst til havs, men også i relaterede erhverv for eksempel i forbindelse med udvikling af høst- og lagringsteknologi,” fortæller projektleder Leivur Gilli Trónd fra Teknologisk Institut, som har set på de forretningsmæssige potentialer i dyrkning af tang.


I Grenaa har virksomheden Nordisk Tang, som er en udløber af Friskfisken, stor succes med salg af tangpesto. Tangpestoen sælges flere steder i Danmark, men eksporteres også til udlandet. Tangpestoen er udviklet i samarbejde med Kattegatcentret/Havets Hus og Aarhus Universitet.


Informationsmøde om tangdyrkningsanlæg

AlgeCenter Danmark vil gerne i dialog med interesserede borgere om planerne for det kommende tangdyrkningsanlæg, og inviterer derfor alle, der har lyst, til informationsmøde i Kattegatcentret onsdag den 21. januar kl. 17.30-19.00.


Her kan man høre mere om, hvad det planlagte anlæg skal bruges til, hvordan det kommer til at se ud, og hvorfor farvandet udfor Djursland vurderes at være en god placering. Både AlgeCenter Danmark og Kystdirektoratet vil være til stede på mødet og svare på spørgsmål om det planlagte anlæg og om tangdyrkning generelt.


Se pressemeddelelse


Hent invitation


Fakta


  • AlgeCenter Danmark, som består af Kattegatcentret/Havets Hus, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, arbejder med forskning, innovation og formidling relateret til tang
  • AlgeCenter Danmark afholder informationsmøde i Kattegatcentret onsdag den 21. januar kl. 17.30-19.00. Der er gratis adgang og der serveres kaffe og kage

Kontaktoplysninger


Mere information fås ved henvendelse til leder for Forskning i Kattegatcentret/Havets Hus, Lone Thybo Mouritsen, på tlf. 20276553, email: lm@havetshus.dk

Til toppen
Copyright Kattegatcentret 2024
Top Attraktioner Logo
Hovedsponsorer:
Djurslands Bank Grenå Havn
Når du besøger www.kattegatcentret.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.kattegatcentret.dk her