Køb billet online & spar
07.05.2024

Borgmester dykker under overfladen for at hjælpe havet

Onsdag den 8. maj trækker borgmester i Norddjurs Kommune i våddragten og planter ålegræs i havet langs Norddjurs sammen med Kattegatcentret og studerende fra Viden Djurs.

Når borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, onsdag den 8. maj kl. 14.00-15.00 ifører sig både våddragt og dykkerbriller, er det for bogstaveligt talt at give havet en hjælpende hånd. Sammen med Kattegatcentret, Kyst- og Fjordcentret og studerende fra Viden Djurs vil han nemlig hjælpe med at binde 50 små ålegræsskud på søm og bagefter plante dem i et særligt udvalgt testområde i kystnært farvand nær Fjellerup.

”Havet skriger på hjælp og handling, og vi har med dette projekt muligheden for at lade de unge trække i arbejdstøjet og gøre en forskel. Der er noget smukt i, at den unge generation går forrest i kampen for at hjælpe det pressede havmiljø, som vores og tidligere generationer efterlader dem. De her unge kommer ud med den største gave vi kan give dem; Nemlig ejerskab og kærlighed til havet,” fortæller Søren Forsberg, der er skoletjenesteleder i Kattegatcentret.

Udplantningen af ålegræs er et led i det 3-årige naturgenopretningsprojekt ”Ålegræs i Norddjurs”, der under ledelse af Kattegatcentret har til formål at mobilisere og involvere studerende og offentligheden i at sikre naturgenopretning ved at udplante ålegræs i kystnært farvand i Norddjurs Kommune.

BORGMESTER HAR ØVET SIG I ÅLEGRÆS

Kattegatcentret ser frem til at plante de første ålegræsskud i projektet med borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, der allerede mestrer færdigheden i at plante ålegræs. I oktober besøgte han nemlig Kattegatcentret i forbindelse med Havets Dag, hvor han fik lejlighed til at øve sig i at plante ålegræs på havbunden.

”Jeg er meget taknemmelig for, at borgmester i Norddjurs Kommune bakker op om så vigtigt et naturgenopretningsprojekt. Et projekt, hvor ålegræs ikke kun bidrager til at forbedre havets tilstand, men også danner grobund for en blivende interesse for havet hos vores unge mennesker. Det er simpelthen verdensklasse undervisning, hvor eleverne er med hele vejen fra høst af ålegræsskud til udplantning, og bagefter får de også lov til at nørde med dataopsamling og overvågning,” fortæller Søren Forsberg.

Og der er i høj grad brug for, at der bliver udplantet mere ålegræs i Danmark. To tredjedel af al ålegræs - som bl.a. fungerer som levested for fisk, beskytter kysterne og lagrer CO2 – er nemlig forsvundet fra de danske farvande siden år 1900. Derfor kan udplantning af ålegræs bidrage til at genoprette dele af den danske havnatur, hvor der i efteråret blev registreret et historisk iltsvind.

”Ålegræs spiller en afgørende rolle for havmiljøet, da det er til gavn for dyrelivet samtidig med, at ålegræsset optager store mængder af de næringsstoffer, der udledes fra land. Ålegræs er en sand superplante, der udover de positive effekter for havmiljøet også bidrager til kystbeskyttelsen. Jeg ser meget frem til at deltage i udplantning af netop ålegræs, som en af de konkrete løsninger, der skal være med til at genoprette et sundt hav med masser af liv og bidrage til at sikre vores kyster,” fortæller Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard.

Projektet ”Ålegræs i Norddjurs” er betalt af NRGI, og målet er at udplante sammenlagt knap 20.000 ålegræsskud fordelt over 6-7 testområder i løbet af den 3-årige projektperiode.


Bliv klogere på det pressede, danske havmiljø i vores nye udstilling DØDVANDE


FAKTA OM ÅLEGRÆS

  • Ålegræs er en blomsterplante, der lever i havet nær kysten. Det er den mest almindelige plante i det danske hav
  • Enge af ålegræs fungerer, ligesom en skov på land, som levested for adskillige arter og højner derfor biodiversiteten i havet. Derudover optager det næringsstoffer, beskytter mod erosion og er på flere måder godt for havmiljøet
  • Ålegræs optager og holder på CO2, mens det producerer ilt og har på den måde også en betydning for klimaet
  • Før i tiden var der ålegræs langs de fleste danske kyster, men nu har vi kun omkring 1/3 del tilbage af den ålegræs, der var for 100 år siden
  • Ålegræsenge kan genetableres ved at udplante ålegræsskud i sunde havområder, hvor der før i tiden var ålegræs
  • Genetablering af ålegræsenge kan gavne havet, men er ikke et altafgørende værktøj til at redde det. Andre presfaktorer mod havet skal reduceres, såsom næringsstofudledning, fiskeri med bundslæbende redskaber og temperaturstigning
Til toppen
Copyright Kattegatcentret 2024
Top Attraktioner Logo
Hovedsponsorer:
Djurslands Bank Grenå Havn
Når du besøger www.kattegatcentret.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.kattegatcentret.dk her