Nyhed: Cool pingviner!
 
Invasive arter

Invasive rovdyr er en trussel mod pingviner

Vi mennesker har medbragt nye, invasive, rovdyr til pingvinernes yngleområder, som pingvinerne ikke har en chance imod.

Pingviner er tilpasset et liv, hvor de rovdyr, de skal holde øje med, primært er havdyr som leopardsæler og spækhuggere. Mange af de steder, hvor pingviner yngler, har de naturlige fjender på land mest været andre fugle, der kan finde på at tage pingvinernes æg.

Men i takt med, at mennesker har slået sig ned de steder, hvor pingvinerne yngler, truer helt andre rovdyr nu pingvinerne. Mennesker har nemlig ofte bragt nye rovdyr med sig, der trives, og som er blevet såkaldte "invasive arter".

11 pingvinarter er påvirket af invasive rovdyr

Invasive arter er dyr eller planter, der ikke hører naturligt hjemme i et område, og som påvirker de hjemmehørende arter negativt. De nye rovdyr har haft konsekvenser for mange pingvinarter, der ikke er evolutionært tilpasset til et liv med rovdyr på land.

11 ud af verdens 18 pingvinarter er påvirket af invasive rovdyr, og i alt er næsten halvdelen af verdens havfugle påvirket af invasive arter.

Huskatten er knap så sød

De invasive rovdyr, det oftest drejer sig om, er hunde, katte og lækatte, der ofte tager ungerne, mens de vidt udbredte rotter spiser pingvinernes æg.

En sidste ”invasiv art”, der også kan trives på pingvinernes naturlige levesteder er mennesket. Mennesker ødelægger pingvinernes naturlige levesteder, og tilbage i tiden har det været helt almindeligt at indsamle og spise pingvinernes æg. Indsamling af æg har stor betydning for pingviner, som kun lægger omkring to æg om året. Nysgerrige turister og forskere kan også forstyrre pingvinerne.

Heldigvis vokser opmærksomheden på, hvor problematiske invasive arter kan være, og verden over arbejdes der på at få udryddet både invasive dyr og planter.

Dværgpingviner truet af rotter og ræve

I 2016 blev en australsk ø erklæret rottefri efter et stort arbejde med at udrydde de omkring 5000 rotter, der trivedes på øen. Øen er hjem for en stor ynglekoloni af dværgpingviner, og udryddelsen af de invasive rovdyr på øen, har enorm stor betydning for dværgpingvinerne, der nu kan yngle mere trygt.

På en anden sydaustralsk ø blev dværgpingvinerne truet af ræve. Rævene blev egentlig udsat for at kontrollere bestanden af invasive kaniner. Nu udsættes trænede hunde, der beskytter dværgpingvinerne mod rævene i pingvinernes ynglesæson, og det er en stor succes.

I New Zealand har mennesker indført katte, hunde og lækatte. Pingvinerne har dog ikke tilpasset sig et liv med disse rovdyr, og i år 2016 blev en hel koloni på 150 ynglende par af fiordlandpingviner udryddet af lækatte.

Hvad kan du selv gøre for at hjælpe?

Mennesker er også en invasiv art, der truer verdens pingviner, så du kan hjælpe pingvinerne ved at:

  • Hvis du er et sted med pingviner, er det vigtigt, at du ikke stresser dem eller tvinger dem til at ændre adfærd
  • Sørg for at undersøge lokale retningslinjer og følg gerne en guide, der ved, hvordan man kan se de spændende pingviner uden at skade dem
  • Gå ikke tæt på pingvinerne og spær ikke pingvinernes vej mellem havet og ynglekolonien

Pingviner er truet fra flere kanter

Pingvinen er desværre truet fra flere kanter. Du kan læse mere om de andre trusler nedenfor.

Forurening: Oliespild skader pingviner


Bifangst: Pingviner drukner i fiskenet

Klimaforandringer: Isen smelter

Overfiskeri: Vi fanger pingvinernes føde

Tab af levested: Pingvinernes hjem forsvinder

Til toppen
Copyright Kattegatcentret 2024
Top Attraktioner Logo
Hovedsponsorer:
Djurslands Bank Grenå Havn
Når du besøger www.kattegatcentret.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.kattegatcentret.dk her