Nyhed: Cool pingviner!
 
Klimaforandringer

Klimaforandringer er en stor trussel for verdens pingviner

Klimaforandringer påvirker pingvinerne på adskillige måder. Isen smelter og havet stiger.

Det betyder, at pingviners yngleområder bliver mindre eller ligefrem forsvinder - og for at overleve, bliver pingvinerne nødt til at søge efter nye steder at yngle.

Klimaforandringerne forstyrrer også balancen i havets økosystemer. Havstrømme og fiskebestande ændres, og pingvinerne kan få svært ved at finde den føde, de plejer at leve af, eller må svømme endnu længere for at jage.

16 pingvinarter er påvirket af klimaforandringer

Når isen smelter og livsbetingelserne ændres, vil pingvinernes overlevelse afhænge af, hvor gode de er til at tilpasse sig de nye forhold. Kejserpingviner er fx afhængige af havis for at kunne yngle, så de er specielt sårbare over for stigende havtemperaturer, som får isen til at smelte.

16 ud af de 18 pingvinarter er nu påvirket af klimaforandringer.

En sjælden gang er klimaforandringer faktisk en fordel for visse pingvinpopulationer. Fx æselpingviner, der har fået udvidet deres habitat mod syd, samt adéliepingviner, der også har fået et større yngleområde, fordi isen er forsvundet.

VERDENS MEST SJÆLDNE PINGVIN TRUES AF KLIMAFORANDRINGER

Klimaforandringer er en kæmpe trussel for galapagospingvinerne. Varmere temperaturer ændrer på havstrømmene, så galapagospingvinens føde forsvinder fra farvandet omkring Galapagos Øerne. I 1980-90’erne faldt antallet af galapagospingviner med 60%.

Med kun 1.200 galapagospingviner tilbage, er det verdens mest sjældne pingvin.

Af de mange trusler havfuglene står overfor, er klimaforandringer den, som er sværest at gøre noget ved. Men hvis vi kan mindske de andre problemer, og fx stoppe overfiskeri af pingvinernes føde, hindre oliespild og stoppe invasive arter, så giver vi også havfuglene en bedre chance for at modstå det foranderlige klima.

Hvad kan du selv gøre for at hjælpe?

Der er mange ting, man selv kan gøre for at nedsætte sit CO2-aftryk og dermed modvirke klimaforandringer, fx:

  • Spis mindre kød og spis efter sæsonen
  • Køb færre nye ting og køb bæredygtigt
  • Kør mindre i bil. Men hvis du skal rejse langt, så tag bilen eller færgen frem for flyet

Pingviner er truet fra flere kanter

Pingvinen er desværre truet fra flere kanter. Du kan læse mere om de andre trusler nedenfor.

Forurening: Oliespild skader pingviner

Bifangst: Pingviner drukner i fiskenet

Tab af levested: Pingvinernes hjem forsvinder

Overfiskeri: Vi fanger pingvinernes føde

Invasive rovdyr er en trussel mod pingviner

Til toppen
Copyright Kattegatcentret 2024
Top Attraktioner Logo
Hovedsponsorer:
Djurslands Bank Grenå Havn
Når du besøger www.kattegatcentret.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.kattegatcentret.dk her