Nyhed: Cool pingviner!
 
Tab af levested

Mange pingviner er truet, fordi deres hjem forsvinder

Mange pingviner er truet, fordi deres ynglehabitat på land, forandres eller ligefrem forsvinder, så der bliver mindre og mindre plads, hvor pingvinerne kan yngle.

De sydlige pingvinarter er truet af, at den antarktiske is smelter. Det er en alvorlig trussel for kejser- og adéliepingvinerne, der udelukkende yngler på den antarktiske is.


PINGVINERNE MANGLER STEDER AT YNGLE

De pingviner, der lever i de subtropiske egne, er heller ikke sikre. Her omdannes natur på land til landbrugsarealer, og det bliver sværere for pingvinerne at finde egnede yngleområder. De pingvinarter, der yngler i skove trues af, at skovene fældes for at bruge træet og omdanne jorden til landbrug.

Nogle steder har mennesker også introduceret græssende dyr som fx kvæg, der spiser de græsarter, pingvinerne plejer at gemme sig i, og hvor imellem de bygger rede og yngler.


KLIMAFORANDRINGER, VOKSENDE BYER OG MANGEL PÅ FUGLELORT

Også de pingviner, som udgraver reder i guano, som er tørret og ophobet fuglelort, trues af menneskers aktiviteter. Guano er nemlig formidabel gødning, og er derfor blevet samlet af mennesker. Det har gjort det svært for hulerugende pingviner som brillepingvin og humboldtpingvin at opfostre deres unger, fordi de har brug for en guanoredehule, som beskytter ungerne mod glubske rovdyr og den varme sol.

kejser- og adéliepingviner, der yngler på Antarktis, mister habitat, når isen smelter på grund af klimaforandringer.

I New Zealand er dværgpingvinernes levesteder truet af voksende byer. Det giver den lille pingvin nogle usædvanlige udfordringer. Det er fx ikke ualmindeligt, at dværgpingviner forsøger at krydse veje og bliver kørt ned af biler.

HJÆLPEN ER PÅ VEJ TIL PINGVINERNE

Det er nu gjort ulovligt at samle guano fra pingviner for at sikre, at pingvinerne kan udgrave huler i fremtiden. Samtidig sættes der nogle steder redekasser frem, så de hulrugende pingviner, der mangler guano, har steder at yngle. Undersøgelser har vist, at redekasserne virker, og ynglesuccesen blev større hos truede brillepingviner, da de fik adgang til kunstige redekasser.

I 2016 blev verdens største beskyttede marine område etableret ved Antarktis. Her blev 1,5 millioner kvadratkilometer fredet, for at beskytte naturen i et område, hvor der lever mere end 2,5 millioner adéliepingviner og 155.000 kejserpingviner.

Æselpingvinerne nyder godt af et 18 millioner hektar stort marint reservat i det Sydindiske ocean. Forhåbentlig kommer der flere marine reservater i fremtiden.

Hvad kan du selv gøre for at hjælpe?

Du kan hjælpe pingvinerne ved at:

  • Reducér dit CO2-aftryk, så der lukkes færre drivhusgasser ud i atmosfæren. På den måde bremses smeltningen af is ved Antarktis
  • Hvis du vil se pingviner i naturen, så vælg en tur med et rejsebureau, der passer på den lokale natur og pingvinerne

Pingviner er truet fra flere kanter

Pingvinen er desværre truet fra flere kanter. Du kan læse mere om de andre trusler nedenfor.

Forurening: Oliespild skader pingviner

Bifangst: Pingviner drukner i fiskenet

Klimaforandringer: Isen smelter

Overfiskeri: Vi fanger pingvinernes føde

Invasive rovdyr er en trussel mod pingviner

Til toppen
Copyright Kattegatcentret 2024
Top Attraktioner Logo
Hovedsponsorer:
Djurslands Bank Grenå Havn
Når du besøger www.kattegatcentret.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til at forbedre funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om vores vilkår og betingelser på www.kattegatcentret.dk her